Scholengemeenschap Sint-Trudo
1

2

4
5
6
7
8
9
10
12
                pag.1

Vergadering CAIM maandag 22 januari 2007

Agendapunt 10.3 Website Scholengemeenschap (www.sg-sint-trudo.be)

De CODI deelt mee dat het voorlopig nog om een werkversie gaat. Hij heeft van de heer Smolders opmerkingen gekregen waar zeker rekening moet mee gehouden worden. Directeur Coune meldt ook een aantal opmerkingen van links die niet goed marcheren. Zij vindt het geheel ook te sober. De CODI begrijpt deze reactie maar zegt dat noch hijzelf noch de stafmedewerker beschikken over de nodige kennis om websites te maken. Deze werkversie is alleszins voor verbetering vatbaar. Er wordt gesteld dat er binnen deze groep mensen beschikbaar zijn die wel over de nodige knowhow beschikken.

Conclusie: de CODI zal vanuit deze groep ondersteund worden om de huidige werkversie te verbeteren. Hij zal dit verder met de heer Vangeel overleggen.

 

 

22/01/20117